Cách mua hàng

Khách mua hàng:

- Nếu đến kho, hoặc mua qua số điện thoại, nhân viên bán hàng chúng tôi sẽ hỗ trợ từ

a đến z.

- Nếu khách mua online, thì thực hiện đơn giản như sau:

  + Tìm món hàng mình muốn mua, xem xét kỹ trên web kích thước, giá, chất liệu

  + Bấm vào nút MUA HÀNG NGAY

  + Mua thêm hoặc thanh toán đều có những nút tương ứng, khách làm theo đến khi

hoàn tất đơn hàng.

  + Chúng tôi sẽ nhận được đơn hàng của bạn, bộ phận bán hàng sẽ dựa vào số điện

thoại bạn cung cấp, xác nhận lại, rồi xử lý theo yêu cầu cho bạn.